Access Keys:

 
 
Bunscoil Bheanna Boirche Bunkers Hill, Castlewellan

Fáilte

Tá fearadh na fáilte romhat go suíomh idirlín Naíscoil agus Bunscoil Bheanna Boirche. Coinnigh súil mhaith ar ár suíomh idirlín agus gheobhaidh tú blaiseadh beag deas dár saol scoile anseo. Tá foireann bhríomhar dhíograiseach thiomanta againn a bhíonn ag obair go crua chun scoth an oideachais a chur ar fáil dár ndaltaí i dtimpeallacht shaibhir foghlama atá sábháilte, spreagúil agus cothaitheach, trí mheán na Gaeilge. "Mol an óige" atá scríofa ar ár suaitheantas scoile, an chéad leath den seanfhocal clúiteach, "Mol an óige agus tiocfaidh sí". Tá cur chuige páistelárnach againn anseo ag Naíscoil agus Bunscoil Bheanna Boirche, a choinníonn leas ár bpáistí i gcroílár achanrud a dhéanaimid. Tabhair cuairt ar na ranganna éagsúla sa scoil le feiceáil cad a bhíonn ar siúl againn le linn na bliana.

You're very welcome to the website of Naíscoil agus Bunscoil Bheanna Boirche. Keep an eye on our website and you'll get a taste of our school life here. We have a diligent, driven, enthusiastic team here who work hard to provide an excellent education to our pupils in a rich learning environment that is safe, encouraging and nurturing, through the medium of Irish. "Mol an óige" (Praise the youth) is written on our school crest. This is the first half of a famous proverb, "Mol an óige agus tiocfaidh sí" (Praise the youth and they will flourish). We adopt a child-centred approach here at Naíscoil agus Bunscoil Bheanna Boirche that ensures that our children's welfare is at the very heart of everything we do. Take a look through the pages of the different classes in our school to see what we're getting up to throughout the year.

Ciarán Mac an tSionnaigh

Príomhoide Gníomhach

Naíscoil agus Bunscoil Bheanna Boirche.

 

An nuacht is déanaí Latest news

28th May 2024
Comhghairdeas le Rang 4 ar cheiliúradh a gCéad Chomaoineach Dé...
 
 
 
 
24th May 2024
Comhghairedeas le R3. Tháinig R3 sa 1ú áit sa chomórtas...
 
 
 
 
24th May 2024
Bhí lá den scoth ag Rang 4/5 ag Carnabhal na nGaelscoileanna 2024 i...
 
 
 
 
 
 

Latest Photographs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upcoming Events...

Friday, 31st May 2024
Picnic Mhór Ghlór Uachtar Tíre (GUT Parent and Toddler Group's Big Picnic 10am - 11.30am)
Tuesday, 4th June 2024
Leabharlann (R4/5 Library Visit)
Ionduchtú (Naíscoil agus Rang 1) (Induction (September 2024) - Naíscoil at 6.30pm, Rang 1 at 7pm)
Wednesday, 5th June 2024
Turas Scoile R3 (R3 trip to Fort Evergreen)
Thursday, 6th June 2024
Lá Spóirt - An Pháirc CLG (Sports Day - Castlewellan GAA; Naíscoil 9am to 9.30am. R1-R7 10am to 12pm)
Friday, 7th June 2024
Feis Filíochta - Dún Éigse (Poetry Feis, The Lodge. R1-3 9.30am to 10.30am, R4-7 10.45am to 12pm)
 

Moladh an Phríomhoide

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moladh speisialta ón phríomhoide a bhronntar ag tionól na seachtaine ar pháistí a mbíonn éiteas agus meon ár scoile le feiceáil iontu, páistí a léiríonn meas, cineáltas, meon dearfach don obair agus bród as a dteanga agus a gcultúr.

A special certificate awarded by the principal at our weekly assembly to children who reflect the ethos and spirit of our school, children who show respect, kindness, a positive attitude to work, and pride in their language and culture.

 

C2k and Google Classroom

Safer Schools NI

 

ICT Excellence Award Winners / Buaiteoirí Barr Feabhais TFC

Tá áthas an domhain orainn gur roghnaíodh muid mar an bhunscoil is fearr sna Duaiseanna Barr Feabhais TFC i mbliana!

We are delighted to be chosen as Northern Ireland Schools ICT Excellence Awards primary winner for 2019!