Access Keys:

 
 
Bunscoil Bheanna Boirche Bunkers Hill, Castlewellan

Fáilte

Tá fearadh na fáilte romhat go suíomh idirlín Naíscoil agus Bunscoil Bheanna Boirche. Coinnigh súil mhaith ar ár suíomh idirlín agus gheobhaidh tú blaiseadh beag deas dár saol scoile anseo. Tá foireann bhríomhar dhíograiseach thiomanta againn a bhíonn ag obair go crua chun scoth an oideachais a chur ar fáil dár ndaltaí i dtimpeallacht shaibhir foghlama atá sábháilte, spreagúil agus cothaitheach, trí mheán na Gaeilge. "Mol an óige" atá scríofa ar ár suaitheantas scoile, an chéad leath den seanfhocal clúiteach, "Mol an óige agus tiocfaidh sí". Tá cur chuige páistelárnach againn anseo ag Naíscoil agus Bunscoil Bheanna Boirche, a choinníonn leas ár bpáistí i gcroílár achanrud a dhéanaimid. Tabhair cuairt ar na ranganna éagsúla sa scoil le feiceáil cad a bhíonn ar siúl againn le linn na bliana.

You're very welcome to the website of Naíscoil agus Bunscoil Bheanna Boirche. Keep an eye on our website and you'll get a taste of our school life here. We have a diligent, driven, enthusiastic team here who work hard to provide an excellent education to our pupils in a rich learning environment that is safe, encouraging and nurturing, through the medium of Irish. "Mol an óige" (Praise the youth) is written on our school crest. This is the first half of a famous proverb, "Mol an óige agus tiocfaidh sí" (Praise the youth and they will flourish). We adopt a child-centred approach here at Naíscoil agus Bunscoil Bheanna Boirche that ensures that our children's welfare is at the very heart of everything we do. Take a look through the pages of the different classes in our school to see what we're getting up to throughout the year.

Ciarán Mac an tSionnaigh

Príomhoide Gníomhach

Naíscoil agus Bunscoil Bheanna Boirche.

C2k and Google Classroom

14th Dec 2022
 
 

An nuacht is déanaí Latest news

20th Mar 2023
Bhí Rang 7 páirteach sna ceachtanna snámha ar na mallaibh i...
 
 
 
 
15th Mar 2023
Bhí spórt, scléip agus spraoi againn ar scoil inniu agus Lá...
 
 
 
 
15th Mar 2023
Táimid an-bhródúil ar fad as na páistí ó...
 
 
 
 
 
 

Latest Photographs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upcoming Events...

Tuesday, 21st March 2023
Rang 4/5 cuairt chuig an leabharlann
Thursday, 23rd March 2023
An Chéad Fhaoistin - Rang 3 (Rang 3's First Confession, 1.30pm, Castlewellan)
Saturday, 25th March 2023
Seal ag Canadh i Leabharlann Chaisleán Uidhilín @11.30rn (Irish language Rhythm and Rhyme in Castlewellan Library @11.30am)
Thursday, 30th March 2023
Rang 7 - Dragons in the Hills (Trip to Slieve Gullion)
Saturday, 1st April 2023
Feis an Dúin (Annalong Community Centre agus Páirc na Mara)
Am Scéalaíochta sa Leabharlann (Irish language story time on the first Saturday of every month, suitable for 5 - 8 year olds in Castlewellan Library @11.30am -12pm)
 

Admissions

Information will be communicated to parents about the admissions process for the 2023/24 school year in December. This information will be available on the EA website here.

 

Please click on our Virtual Open Day button below to get more of a flavour of what goes on here at our wonderful school.

 
 

ICT Excellence Award Winners / Buaiteoirí Barr Feabhais TFC

Tá áthas an domhain orainn gur roghnaíodh muid mar an bhunscoil is fearr sna Duaiseanna Barr Feabhais TFC i mbliana!

We are delighted to be chosen as Northern Ireland Schools ICT Excellence Awards primary winner for 2019!